Hiroki Takeuchi

Special guest

Hiroki Takeuchi is CEO of GoCardless.

Hiroki Takeuchi has been a guest on 1 episode.